Verschillen vrouwen en mannen? Mein lieber Herrgott

Wie heeft er zin in het voorjaar? Ik in ieder geval wel hoor. We gaan dit keer dus niet moeilijk doen, maar houden het lekker luchtig, zoals mijn wasje dat heerlijk hangt te wapperen in een friszuur windje afgetopt met een mild lentezonnetje. Is het jullie ook opgevallen dat er de laatste tijd veel te doen over mannen en vrouwen? Laten we eens kijken of onze sedentaire leefstijl daar iets mee te maken zou kunnen hebben. We hebben het al eens vaker gehad over de sedentaire mens die concurreert dat het een lieve lust is. Dat begint al met de paplepel door allerhande wijze raad, waarmee het kind wordt opgejut om bijvoorbeeld op school goed zijn best te doen of op de sportclub te presteren. We worden op z’n minst bezorgd als onze kinderen achterblijven bij het gemiddelde kind. Daarentegen zijn we apetrots als ze uitblinken of zelfs ergens de beste in worden. Dan noemen we ze helden. Geleidelijk bereiden we met, op het oog onschuldige spelletjes zoals het juniorenvoetbal en die zangcompetities, onze jonge medemens voor op het leven als volwassene, waar zij niet langer blindelings op hulp en steun van hun soortgenoten kunnen rekenen. Het samenwerken is bij de sedentaire mens voltooid verleden tijd. Is het onder die omstandigheden dan raar dat er kloven ontstaan tussen 'millennials' en 'babyboomers', 'vaxers' en 'antivaxers' en tussen mannen en vrouwen? (1) (2) (3) Concurreren en polariseren zijn immers hecht met elkaar verbonden. De concurrent maakt geen onderscheid naar sekse. Voor hem of haar is het onbelangrijk, wie hij of zij benadeelt. Hij of zij heeft wel wat anders aan zijn of haar hoofd. Hij of zij moet zien te overleven. Goedschiks of kwaadschiks. Zowel wedijverende vrouwen als concurrerende mannen gebruiken hun sterke kanten om er zelf beter van te worden en zij grijpen naar de wapens: ieder naar haar of zijn krachtigste strijdmiddelen.

Samenwerkende mensen daarentegen streven naar gevoelsovereenstemming. Bij hen bevorderen verschillen, zoals in sekse, van karakter of mening, juist hun emergentie en daarmee het aanpassingsvermogen. Samenwerken is geknipt om te overleven en het is nog leuk ook. Alle gereedschappen, die de mens (v/m) in de loop van de evolutie ontwikkelde waren het resultaat van samenwerken. Of dat nu de kennis was van de natuur, het gebruik van de graafstok om voedselrijke knollen mee uit te graven of de ontwikkeling van allerhande vuurstenen messen, door hun coöperatie verwerden ze niet tot wapens tegen elkaar. Daarvan is althans, ondanks vijf miljoen jaar evolutie, geen enkel bewijs gevonden en er is geen argument voor te bedenken. Toen mensen echter gingen concurreren, gebruikten zij hun sterke kanten en gereedschappen als wapens om de medemens mee te overwinnen, onderwerpen en van hem of haar te profiteren. Daarvan is overstelpend veel bewijs.

Verwijzingen:

(1) Zie de blog ‘De Millenials versus de Boomers’ van 9 december 2019. Dit is de link:

https://huibpapenhuijzen.auteursblog.nl/artikel/6407

(Millennial(s) heb ik in eerdere blogs verkeerd gespeld. Het moet met dubbel ‘n’. Sorry)

(2) Zie de blog ‘Het verschil in inkomen tussen vrouwen en mannen’ van 22 november 2019. Dit is de link:

https://huibpapenhuijzen.auteursblog.nl/artikel/6289

(3) Zie de blog ‘De Klimaatconferentie en wat haarkloverij’ van 20 december 2019. Dit is de link:

https://huibpapenhuijzen.auteursblog.nl/artikel/6457


Twitter Facebook LinkedIn VolgenDe geur van het leven en de stank van de dood

Neppen is ingeburgerd

Slecht geslapen

Code rood: de paashaas komt

Het leuke in de mens