Je bent gek als je wilt samenwerken…

We hebben het al eens gehad over de gek die concurreert. Met dat zotte gedrag kun je natuurlijk alleen maar de spot drijven, zoals Erasmus dat onnavolgbaar deed in zijn ‘Lof der Zotheid’. (1) Het overleven van het individu ten koste van zijn soortgenoten is immers niet serieus te nemen, tenzij er sprake is van zwakzinnigheid in de zwaarste graad. Ondanks de onmiskenbare waanzin van de concurrentiestrijd en ondanks alle verzet tegen ongelijkheid en dwang, de vaste adjudanten van mededinging, zitten concurrenten, vijf eeuwen na Erasmus’ aanklacht, nog steeds stevig in het zadel. Vandaar dat we het nieuwe jaar maar eens stevig inzetten met: Je bent gek als je wilt samenwerken met een concurrent. Je brengt een profiteur toch niet op goede ideeën hoe hij nog beter op je kan parasiteren? Je bent als samenwerker toch niet op je achterhoofd gevallen door je aan een vijand over te leveren. Dat leergeld is inmiddels voldoende betaald. Kijk maar hoe het de Bosjesmensen is vergaan. Terwijl zij honderdduizenden jaren overleefden door niet te concurreren werden ze binnen korte tijd doodgeconcurreerd door de veroverende medemens. De sedentaire mens voelt zichzelf weliswaar de overwinnaar, maar heeft, ondanks overstelpend veel bewijs, nog steeds niet door dat hij zijn eigen graf delft. De Bosjesmensen gedroegen zich zoals al onze steentijdvoorouders. Zij maakten het voortbestaan en de evolutie van de mens mogelijk. De sedentaire mens staat model voor inefficiëntie, vernietiging, mutilatie, onbeschoft gedrag, destabilisatie en desintegratie. Het is het begin van het nieuwe jaar 2022. Bel voor de laatste ronde om ons weer natuurlijk te gaan gedragen en samen te werken.

Verwijzing:
(1) Zie de blog ‘Wie concurreert is gek’ van 17 april 2020. Dit is de link: https://huibpapenhuijzen.auteursblog.nl/artikel/7621


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Reacties

Geachte heer
Lezende uw blogs, zou ik zeggen,uitgeven,
bundelen en uitgeven.
Het zijn allemaal juweeltjes, stuk voor stuk.
Goede Raad, Raak en Waar.
Ook in dit jaar alweer.
Duim omhoog.
Vriendelijke groet
A.J.Dekker
A.J.Dekker, op 13-01-22


Vraag en aanbod zijn geen probleem

Nu wil Frans Timmermans ook al samenwerken

Verkrachten in de praktijk

Onderzoek en achterdocht

Perverse prikkels