Verbroedert het coronavirus mensen? (2)

In het prille begin van de coronapandemie leken we eventjes met z’n allen één tegen een onbekende vijand. Weten jullie nog hoe we samen vanaf onze balkons stonden te applaudisseren voor onze zorg? Doodsbang waren we voor de sluipmoordenaar, waarvan we iedere dag zelf de sigaar konden worden. Onze verbroedering duurde echter niet lang, want we zijn gewend onderling stevig te concurreren en dat laten we ons niet afnemen door zo’n minuscuul misbaksel. (1) Mensenkinderen wat hebben we sindsdien al weer met elkaar overhoop gelegen. Al anderhalf jaar worden we bedolven onder coronanieuws en nepnieuws en laten onze emoties de vrije loop. Maar niet alleen corona zorgt voor tweedeling, polarisatie, polemieken en strijd, ook het veranderende klimaat scherpt tegenstellingen aan. Dat ligt natuurlijk niet aan het coronavirus of het klimaat. Dat ligt aan onszelf, of beter gezegd, dat ligt aan ons gedrag. Zolang we met onze medemens wensen te concurreren, scheppen we problemen, omdat dan de onderlinge strijd leitmotiv is in ons gedrag.
Een citaat uit de krant van 30 oktober 2021:
"Eventjes leek Covid-19 ook ‘democratisch’, een ziekte die iedereen gelijkelijk treft in onze verknoopte wereld, en die daarom ook het beste in de mensheid naar boven zou halen.
Nu weten we dat Covid, noch milieuschade ‘democratisch’ is, maar arme landen en hun burgers het hardst raken. En nu bovendien op hetzelfde moment. Dat is de achtergrond van de klimaatconferentie in Glasgow, aldus The Washington Post. Daar „ontmoet de vaccinongelijkheid de klimaatongelijkheid”. Van de vaccins die arme landen beloofd waren, is maar een fractie geleverd, en intussen woedt de ziekte door. Rijke landen – verantwoordelijk voor 80 procent van de wereldwijde emissies – keren sneller terug naar een vorig normaal. Zeespiegelstijging en droogte zullen eerder en harder toeslaan in wat tegenwoordig
the Global South heet.
Het is navrant dat vertegenwoordigers uit die landen wegens quarantaineregels slechts mondjesmaat fysiek aanwezig zijn op de top die over hun toekomst beslist. „
De vous, chez vous, sans vous” – over u, bij u, zonder u – zoals een Franse onderhandelaar de Nederlandse delegatie in 1713 voorhield op de conferentie in Utrecht waar machtiger landen het lot van de Republiek bepaalden. Uit zulk onbegrip en die minachting komt de grotere tweedeling voort die de wereld bedreigt en waarvoor geen vaccin bestaat." (2)
Er bestaat echter een vaccin dat niet eens hoeft te worden ingespoten - samenwerken. Hopla, Herr Nachbar.

Verwijzingen:
(1) Zie de blog ‘Verbroedert het coronavirus mensen?’ van 20 maart 2021. Dit is de link: https://huibpapenhuijzen.auteursblog.nl/artikel/7328
(2) Zie het krantenartikel in NRC Handelsblad van 30 oktober 2021. Het papieren artikel droeg de kop: ‘Tweedeling laat zich overal zien, van corona tot het klimaat’. Dit is de link: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/29/tweedeling-laat-zich-overal-zien-van-corona-tot-het-klimaat-a4063611#/handelsblad/2021/10/30/#102
(3) Zie eveneens de blog ‘De Millenials versus de Boomers’ van 9 december 2019. Dit is de link: https://huibpapenhuijzen.auteursblog.nl/artikel/6407
(4) Zie eveneens de blog ‘De Klimaatconferentie en wat haarkloverij’ van 20 december 2019. Dit is de link: https://huibpapenhuijzen.auteursblog.nl/artikel/6457


Twitter Facebook LinkedIn VolgenDe geur van het leven en de stank van de dood

Neppen is ingeburgerd

Slecht geslapen

Code rood: de paashaas komt

Het leuke in de mens